Nalatenschap Commissie

In onze vereniging is er een speciale commissie in het leven geroepen, die zich bezig houdt met het adviseren op welke wijze een postzegelverzamelingen het beste ten gelde kan worden gemaakt. Vaak hebben erven onvoldoende affiniteit met en kennis van een postzegelverzameling, die in een nalatenschap aanwezig is.

De commissie helpt ook bij de verkoop van zegels en/of verzamelingen van leden, die met het
verzamelen willen stoppen of van leden die zijn overleden.

In het laatste geval weten familieleden vaak niet wie zij hiervoor het beste kunnen benaderen. Onze vereniging kan u hierbij helpen. U kunt, zonder enige verplichting, contact opnemen met één van de leden van deze commissie of een bestuurslid voor nadere informatie.

Wij merken op dat men in het algemeen niet al te hoog gespannen verwachtingen dient te hebben van de financiële waarde van een verzameling waar vaak tientallen jaren verzamelliefde is ingestoken. Bij het verzamelen van postzegels staat immers het plezier van de hobby centraal. In Nederland neemt het aantal verzamelaars af en dit heeft een prijsdrukkend effect op de gemiddelde zegel. Echter voor de topzegels in uitmuntende conditie worden nog steeds zeer goede prijzen betaald. Dit gedeelte van de markt is zeer goed en bewegen de prijzen zich nog steeds in een opgaande trend.

De nalatenschapscommissie bestaat uit de heren Reenze van Brug, Fred Dijkstra en Jan van der Tempel.